رویدادهای

شرکت کویرتایر

شرکت کویر تایر موفق به اخذ گواهینامه انطباق سیستم مدیریت انرژی سازمان با استاندارد بین المللی EN ISO50001:2011  گردید.

 ممیزی این سیستم از سوی سرممیزان ارشد شرکت DQS  آلمان در آبان ماه سال 96 انجام شد و شرکت برای صدور گواهینامه معرفی گردید.

روابط عمومی این موفقیت ارزشمند که حاصل همت بلند مدیریت، معاونان، مشاوران، مدیران وکارکنان ساعی و تلاشگر کویرتایر است را تبریک می گوید.