سواری

تایرهای سواری کویر تایر

Elegance KB12

Elegance KB12

چهار فصل | طول عمر بالا

Stella KB14

Stella KB14

مناسب تابستان | صرفه جویی سوخت

Speedy KB31

Speedy KB31

چهار فصل | عمر طولانی

Smart KB26

Smart KB26

چهار فصل | مصرف سوخت پایین

Perfect KB27

Perfect KB27

چهار فصل | عملکرد عالی و مصرف سوخت پایین

Special KB2000

Special KB2000

چهار فصل | عملکرد عالی در سطوح خیس

Extra KB33

Extra KB33

چهار فصل | عملکرد عالی در سطوح خیس

Tondar KB77

Tondar KB77

مناسب زمستان | عملکرد عالی در سطوح خیس

Advance KB44

Advance KB44

چهار فصل | طول عمر بالا با عملکرد عالی

Excellent KB55

Excellent KB55

مناسب زمستان | عملکرد فوق‌العاده عالی در سطوح خیس

Black Horse KB18

Black Horse KB18

مناسب زمستان | نرمی حرکت

Tiger KB66

Tiger KB66

چهار فصل | دوام بالا

Comfort KB16

Comfort KB16

چهار فصل | فرمان‌پذیری عالی