دریافت لوح تقدیر مدیر کل اداره تعاون بیرجند درراستای ارتقا جایگاه فرهنگ ایمنی در عرصه کار و تولید

  • ۱,۹۶۳
  • میثم عبدالهی