دریافت لوح و تندیس بنگاه سرآمد در امر مهارت آموزی از سوی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

  • ۱,۷۸۱
  • میثم عبدالهی