Excellent KB55
Excellent Excellent

Excellent KB55

205/50R17
  • چنگ زنی و ترمز گیری عالی در جاده های خیس به دلیل طراحی خاص گل تایر
  • فرمان گیری عالی به همراه عدم لغزش درسر پیچ ها
  • صدای پایین در سرعت های بالا و نرمی در حین حرکت خودرو
  • قابل استفاده برای خودروهایی که دارای قابلیت حرکت با سرعت تا 240 کیلومتر در ساعت هستند
  • دارای نوار یا گارد محافظ رینگ که در صورت پنچری، آسیبی به دیواره تایر وارد نمی شود.
  • آب و هوا چهار فصل
  • محور مورد استفاده هردو محور
  • نماد سرعت V -> 240 km
  • تحمل بار 89
  • حداکثر بار کیلوگرم