DOMINANT KB900
DOMINANT DOMINANT

DOMINANT KB900

265/65R17
  • فرمان گیری راحت و ایمن خودرو در سر پیچ ها و پایداری خودرو در هنگام تغییر مسیر های ناگهانی و عدم لغزش سر پیچ ها
  • نرمی و راحتی در حین حرکت خودرو به دلیل انعطاف پذیری بالای تایر
  • صدای فوق العاده پایین و سواری راحت برای سر نشین
  • کارکرد بالای تایر و مصرف پایین سوخت به دلیل پایین بودن مقاومت غلطشی
  • ترمز گیری عالی و چنگ زنی بالا روی سطوح خیس
  • آب و هوا چهار فصل
  • محور مورد استفاده هردو محور
  • نماد سرعت H -> 210 km
  • حداکثر بار 1120 کیلوگرم

خودروهای مناسب: DOMINANT KB900