Road Master KB600
Road Master Road Master

Road Master KB600

195R14C
 • پایداری و نرمی در حین حرکت خودرو
 • چنگ زنی فوق العاده روی سطوح خیس و ترمز گیری عالی
 • راحتی سرنشین و انعطاف پذیری بالا در مقابل ضربات ناشی از ناهمواری های جاده
 • تحمل فشار ناشی از بار
 • مدت گارانتی 48
 • نماد سرعت P -> 150 km
 • تحمل بار 106/104
 • حداکثر بار 900 کیلوگرم
 • حداکثر فشار باد داخلی 475
 • پهنای رینگ استاندارد 5.5
 • سایرگزینه ها برای پهنای رینگ 5-6

خودروهای مناسب: Road Master KB600