Wonderful KB700
Wonderful Wonderful

Wonderful KB700

235/55R19
  • فرمان گیری راحت و ایمن خودرو در سر پیچ ها و پایداری خودرو در هنگام تغییر مسیر های ناگهانی و عدم لغزش سر پیچ ها
  • نرمی و راحتی در حین حرکت خودرو به دلیل انعطاف پذیری بالای تایر
  • صدای فوق العاده پایین و سواری راحت برای سر نشین
  • کارکرد بالای تایر و مصرف پایین سوخت به دلیل پایین بودن مقاومت غلطشی
  • ترمز گیری عالی و چنگ زنی بالا روی سطوح خیس
  • نماد سرعت V -> 240 km
  • تحمل بار 101
  • حداکثر بار کیلوگرم

خودروهای مناسب: Wonderful KB700