Flexible KB88
Flexible Flexible

Flexible KB88

185/60R14
 • چنگ زنی و ترمز گیری عالی در جاده های خیس به خاطر طراحی خاص گل تایر
 • فرمان گیری عالی به همراه عدم لغزش در سر پیچ ها
 • صدای پایین در سرعت های بالا و نرمی حرکت خودرو
 • قابل استفاده برای خودروهایی که دارای قابلیت حرکت با سرعت تا 240 کیلومتر در ساعت هستند
 • دارای لبه یا گارد محافظ رینگ که در هنگام پنچری، آسیبی به دیواره تایر وارد نمی شود. 
 • مدت گارانتی 48
 • آب و هوا چهار فصل
 • محور مورد استفاده هردو محور
 • نماد سرعت H -> 210 km
 • تحمل بار 82
 • حداکثر بار 475 کیلوگرم
 • حداکثر فشار باد داخلی 300
 • پهنای رینگ استاندارد 5.5
 • سایرگزینه ها برای پهنای رینگ 5-6.5

خودروهای مناسب: Flexible KB88